Zadymianie kanalizacji

Bardzo prosta i skuteczna metoda na szybkie wykrycie nielegalnych przyłączy z budynku do kolektorów miejskich oraz wykrywanie nieszczelności.

Przykładowa zasada działania:
Przy najbliższej studni kanalizacyjnej znajdującej się poza " podejrzanym " obiektem wtłaczamy mgłę (dym) wytwarzaną przez specjalne urządzenie. W przypadku istnienia przyłącza mgła (dymy) będzie się wydobywać z odpowietrzników dachowych lub rur spustowych, rynien czy innych nieszczelności.

Zadymianie pomocne jest również przy:
- Sprawdzeniu szczelności rurociągów,
- Sprawdzeniu szczelności przewodów wentylacyjnych,
- Sprawdzaniu szczelności zbiorników, osadników, szamb itp,
- Wykrywaniu wadliwych bądź nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych,
- Ocenie stopnia zniszczenia wałów przeciwpowodziowych przez nory drapieżników i gryzoni,
- Przewietrzaniu studzienek kanalizacyjnych.