KANALIZACJA
udrażnianie i czyszczenie

Sprzęt elektromechaniczny z dodatkiem wody to jedyna skuteczna metoda
na efektywne czyszczenie przewodów kanalizacyjnych ( pionów i poziomów ), którą z powodzeniem stosujemy, dobierając odpowiednie końcówki czyszczące, usuwamy każdy zator.
link to enter

INSPEKCJE TV
kanalizacje,kominy, zsypy, zabudowy

Umożliwiają wykrycie i zlokalizowanie wadliwych, nieszczelnych miejsc,
- przyczyny zatorów,
- miejsca wrastania korzeni,
- łączenia rur,
- pęknięcia,
- infiltracje wody gruntowej.
link to enter

CZYSZCZENIE
studni kanalizacyjnych

Systematyczne czyszczenie i kontrola kanałów sanitarnych i deszczowych pozwalają zmniejszyć koszty eksploatacji budynków.
Firma SZELĄG podejmuje sie stałej opieki nad instalacjami i urządzeniami kanalizacyjnymi Zleceniodawcy.
link to enter

LOKALIZACJA
tras kanalizacji, rur, kabli

Dziś trudno sobie wyobraźić skuteczne naprawy kanałów bez kamer telewizyjnych.
Kamery wizyjne które posiadamy, pozwalają szybko i tanio ocenić stan techniczny kanałów przed, po czyszczeniu. Są nieodzowne przy naprawach bezwykopowych.
link to enter
NOWOŚĆ udrożnienie przewodów kominowych (dymnych i wentylacyjnych) z gruzu, gniazd ptaków itp. - sprawdź