Stały nadzór i konserwacja instalacji

Stały nadzór i konserwacja instalacji

Systematyczne czyszczenie i kontrola kanałów sanitarnych i deszczowych pozwalają zmniejszyć koszty eksploatacji budynków.
Firma SZELĄG podejmuje się stałej opieki nad instalacjami i urządzeniami kanalizacyjnymi Zleceniodawcy.

Korzyści wynikające z okresowego czyszczenia kanalizacji:
1) wyeliminowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zatorów i wylewania ścieków (unikamy awarii i niespodziewanych wydatków)
2) odpowiednie zabezpieczenie i stały nadzór, oszczędzą Państwu strat i kłopotów związanych z podtapianiem piwnic, magazynów, urządzeń technicznych jak również przesiąkania ścieków do gruntu a w konsekwencji zawilgocenia budynków
3) uniknięcie zarastania kanalizacji twardymi osadami i korzeniami powodującymi konieczność kosztownej wymiany przewodów
4) poprawienie wyników badania ścieków - uniknięcie kar z tytułu zawyżonego stopnia zanieczyszczenia ścieków
5) usunięcie przykrych zapachów wydobywających sie z osadników i studzienek