P.H.U. Szeląg prezentuje Państwu bogatą ofertę usług kanalizacyjnych

Nasza oferta zawiera w sobie zarówno typowe usługi kanalizacyjne takie jak czyszczenie kanalizacji, jak i nowoczesne badanie stanu rur, kanałów kanalizacyjnych i deszczowych, jak i odtwarzanie zaginionej dokumentacji


Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na świadczenie usług kanalizacyjnych w niezwykłe szerokim zakresie. Zajmujemy się między innymi:

1) Czyszczeniem kanalizacji i udrażnianiem rur.
2) Zadymianiem kanalizacji w cely wykrycia nielegalnych przyłączy.
3) Lokalizacją wycieków w nieszczelnych przewodach kanalizacyjnych, wyziewów i wycieków kanalizacyjnych.
4) Usuwaniem brudnej wody po zalewach, podtopieniach.
5) Oceną stanu technicznego kanalizacji oraz dokumentacją, w tym odtwarzaniem dokumentacji.
6) Bezwykopowym sprawdzaniem stanu kanalizacji oraz naprawami.
Szczegóły ofert i opis usług znajdują się w menu po lewej stronie