Lokalizacja tras kanalizacji, rur, kabli

Zakopana infrastruktura stanowi poważne zagrożenie dla pracowników budowy na całym świecie.


Źle zaplanowane wykopy mogą spowodować uszkodzenia kabli lub rur, co pociąga za sobą kosztowną naprawę, opoźnienie robót i obrażenia ciała pracowników.
Dysponujemy, specjalnie zaprojektowanymi, urządzeniami które pozwalają zlokalizować podziemną infrastrukturę.
Z powodzeniem wykrywają sygnały wypromieniowane w sposób naturalny przez powierzchnie metalowe. Również nadanie sygnału z generatora na lokalizowaną rurę lub kabel pozwala odczytać pomiar głębokości ułożenia instalacji. Dzięki czemu jesteśmy w stanie precyzyjnie określić przebieg kabli i rur na terenie przyszłej budowy.
Jesteśmy w posiadaniu sond sygnałowych które - wprowadzone do niemetalowej rury kanalizacyjnej, kanałów kablowych lub drenów - mogą określić trasę i głębokość.

LOKALIZUJEMY zasypane - zagubione metalowe pokrywy, skrzynki zasuw, włazy kanalizacyjne, znaczniki geodezyjne, zawory jak również pręty, słupki itp.