Dezynfekcja i deratyzacja kanalizacji w budynkach

Dezynfekcja


czyli odkażanie to proces niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych metodami chemicznymi i fizycznymi. Dezynfekcja uniemożliwia przenoszenie chorób zakaźnych drogą wodną. Zaniechanie dezynfekcji po zalaniach ściekami pomieszczeń piwnicznych może spowodować niekontrolowane rozprzestrzenianie się groźnych chorób.

Deratyzacja


czyli odszczurzanie stosujemy w piwnicach, nieszczelnych instalacjach kanalizacyjnych w których likwidujemy całe siedliska gryzonii zatrzymujemy ich dalszy proces rozmnażania. Dzięki czemu likwidujemy i zapobiegamy ponownemu występowaniu problemu zaszczurzenia budynku.