Bezwykopowe naprawy studni kanalizacyjnych

Z dużym powodzeniem wprowadziliśmy do naszej oferty usługowej naprawy bezwykopowe studni kanalizacyjnych.
Naprawy prowadzone są wewnątrz studni bez przerw w eksploatacji pod niskim lub wysokim ciśnieniem wód gruntowych a nawet pod wodą. System, który stosujemy zapewnia natychmiastowe i trwałe uszczelnienie ścian i miejsca wtargnięcia wody lub piasku.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:
1) uszczelnienia połączeń (między kręgami)
2) pęknięcia, zarysowania (kręgi, cegły)
3) uzupełnienie ubytków konstrukcyjnych
4) utwardzanie i uzupełnienie zapadniętego dna studni
5) naprawa kanałów ściekowych
6) uszczelnianie przelotowych studni rewizyjnych stacji rozdzielczych podziemnych galerii technicznych

Renowacja naszym systemem to olbrzymie oszczędności dla inwestora, to trwałość oraz bezawaryjna sieć!