Bezwykopowe naprawy kanalizacji

Wykorzystywane są zawsze tam, gdzie bezpośredni dostęp do przewodu poprzez wykop jest niemożliwy lub utrudniony

(np. kanalizacja w halach zapełnionych maszynami, kanalizacja biegnąca pod budynkami, drogami itp.)

Ekonomiczność napraw rękawem poliuretanowym uszkodzonej kanalizacji jest bezsporna. Zyskujemy na czasie, nie blokujemy pasa ruchu, nie demontujemy utwardzonych powierzchni dróg, chodników, posadzek, trawników, drzew, krzewów.
Normalna eksploatacja kanału następuje natychmiast po zakończeniu renowacji.

NAPRAWY BEZWYKOPOWE WYKONUJEMY DWIEMA METODAMI:
a) Punktową (krótki rękaw);
b) Liniową (długi rękaw od studni do studni)
Obie metody stosuje się z powodzeniem na wszystkich rodzajach przewodów kanalizacyjnych z zastrzeżeniem, że całkowita degradacja danego ciągu kanalizacyjnego nie przekroczy 35%

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ:
- nieszczelne złącza - infiltracji zewnetrznej i wewnętrznej
- wrastające korzenie
- pękniecia poprzeczne podłużne
- ubytki przewodu (kamionka, żeliwo)
- zapiaszczone nieczynne trójniki
- wystające uszczelki, sznury
- utraty przekrojów, do 35%
- przemieszczenia przewodów
Komponenty (żywice, maty szklane) posiadają certyfikaty EU dopuszczające do stosowania w sieciach deszczowych, sanitarnych, ogólnospławnych, przemysłowych. Zastosowanie obu metod trwale i skutecznie zapobiega dalszej degradacji kanału i pozwala na jego dalsze sprawne funkcjonowanie.