Ocena stanu technicznego kanalizacji

P.H.U. Szeląg opisuje, określa, analizuje, ocenia i interpretuje stan rzeczywisty badanego obiektu - kanalizacji.


Całość naszych działań polega nie tylko na tradycyjnych metodach ale też na wykorzystaniu kamer do dokładnego sprawdzenia stanu technicnzego kanalizacji. Sporządzamy zestaw zdjęć "stop-klatka" z nagranego materiału DVD.
Przygotowane przez nas opracowanie służy jako podstawa przy określaniu tego, co jest konieczne do zrobienia w zakresie konserwacji i/lub napraw kanalizacji w celu uniknięcia poważnych i kosztownych do usunięcia napraw.
Do przygotowania tego opracowania wykorzystuje się wiedzę ogólną pogłębioną o dane wykonane przez specjalistyczny sprzęt - jak kamera TV, zadymiarka, detektory, geofony itp.