Inspekcje TV przewodów

Dziś trudno sobie wyobraźić skuteczne naprawy kanałów bez kamer telewizyjnych.


Kamery wizyjne które posiadamy, pozwalają szybko i tanio ocenić stan techniczny kanałów przed, oraz po czyszczeniu. Są nieodzowne przy naprawach bezwykopowych, co pozwala dodatkowo ustalić harmonogram prac, zaś sama inspekcja nie zaburza rytmu dnia czy to w budynku mieszkalnym czy też miejscu pracy.

Umożliwiają wykrycie i zlokalizowanie wadliwych, nieszczelnych miejsc,
- przyczyny zatorów,
- miejsca wrastania korzeni,
- łączenia rur,
- pęknięć,
- infiltracje wód gruntowych.

Określają spadki lub przeciwspadki przewodu oraz inne nieprawidłowości. Wczesne wykrycie i naprawa pozwalają zapobiec całkowitemu zniszczeniu kanału i powstaniu zatoru.
Obraz z kanalizacji nagrywany jest na płycie DVD. Zastosowanie kamery do inspekcji może być szersze, np. do zsypów, kominów, miejsc zamkniętych i zabudowanych, bunkrów, studni itd.